mediaredaktionen.se

mediaredaktionen.se

När man slår på en laddning kaffe om morgonen vill man ofta ha sin tidning att bläddra i. Om en morgontidning inte skulle hunnit komma ut när man väl äter sin frukost, är risken stor att man inte kommer läsa den när den väl dyker upp. På detta sätt är många människor mycket invanda i sina rutiner. Ett alternativ till tryckt media, som i allt större utsträckning kompletteras av andra kanaler, är internet. Många gånger kan man hålla sig lojal mot den tidning hos vilken man är prenumerant i och med att de flesta nu också har en hemsida som uppdateras regelbundet under dygnet. Hungern efter information är stor i Sverige och även om man skulle vilja slå av på takten och vara lite mer selektiv i sin konsumtion av nyheter, är tillgången ett faktum och nyfikenheten låter sig inte tämjas.

Lokala nyheter

Det är långt ifrån all information som angår alla och när det kommer till lokaltidningar har upplagorna varit klart mindre och utgivningen sporadisk eller med långa mellanrum. Under senare år har detta kommit att förändras radikalt och den snabbhet som man kräver av de större tidningarna, har också kommit att bli vad man förväntar sig av lokala motsvarigheter. Den som inte är intresserad av en tidning att bläddra i, kan snabbt hitta en hel del information via internet. Många av de nyhetssidor som går att besöka har avdelningar som tar upp frågor kopplade till en viss stad. På detta vis kan alla använda tjänsten/sidan för att hitta fakta.