mediaredaktionen.se

Osäker aktiemarknad?

Hur osäkert är det med aktier?

 

Väldigt många tycker att det är lite skrämmande med aktier och att det är ett osäkert sparande för att man inte vet. Men det vi faktiskt vet är att Stockolmsbörsen har i snitt gått upp 12 procent per år sedan början på 1990-talet. I detta räknas även med perioder då börsen varit riktigt skakig med nedgångar på upp till 70 procent. Vad är det för osäkert och skrämmande med detta? Det man inte vet är ju vilka aktier som går upp och vilka som går ner, trots att aktieindex går upp så finns det faktiskt vissa aktier som går ner och förblir där och det är ju där osäkerheten ligger..

För mer information om aktier!