mediaredaktionen.se

Reklam i sin enklaste form!

Reklam är ett stort och vitt begrepp!

Själva ordet reklam har funnits i det svenska språket sedan 1831 ordet kommer från franskans ”réclame” som i sin tur härstammar från tyskans ”reklame”.

Det absolut enklaste och billigaste sättet att göra reklam på är den när människor pratar med varandra om dina tjänster eller produkter, denna formen kallar vi för mun till mun metoden och har funnits så länge som vi har kunnat kommunicera med varandra. Den är en av de viktigaste formerna av reklam för oss eftersom att den väger väldigt tungt. Det är bara att gå till sig själv – Om man står inför ett val av två eller fler produkter så väljer man nästan uteslutande den varan som vännen, familjemedlemmen eller någon annan man känner talat gott om!

Se vidare information på: http://visionweb.se