mediaredaktionen.se

Colosseum!

En amfiteater alla känner till!

Det finns väl ingen idag som inte har hört talas om Colosseum i Italien, inte mist från filmen Gladiator! Hos gemene man idag så är det nog kanske det man vet om Colosseum men det har varit så mycket mer än en arena för ”underhållning”. Byggandet av Colosseum starta år 76 av Kejsar Nero som då byggde sitt palats här, han anlade även en konstgjord sjö omgiven av paviljonger och trädgårdar. Colosseum som vi känner det idag stod klart år 80, men då hade man rivit Neros palats och torrlagt den konstgjorda sjön!

Fler artiklar om Italien!