mediaredaktionen.se

Yrke – Tandläkare!

9000 år gamalt yrke!

Man har hittat spår så lånt tillbaka som 9000 år efter handdrivna tandläkarborrar. I Sverige kom det ett stort genombrott för tandläkaryrket på 1960-talet då man som ”vanlig” läkare förlorade rätten att behandla sjukdomar i tänder och munhåla. Vägen till att bli tandläkare är ganska lång och börjar med en naturvetenskaplig utbildning på gymnasienivå, därefter följer först två år på högskolan där du läser i huvudsak basmedicinska ämnen. De tre återstående åren av utbildningen består av specialisering – Nu är du färdig som allmäntandläkare. Om du är intresserad av att bli en specialisttandläkare krävs det ytterligare att du tjänstgjort minst två år och vidareutbildar dig i ytterligare tre år. Då får du titeln Övertandläkare!

Klicka på länken för hela artikeln!