mediaredaktionen.se

Det talas mycket om grön el men vad är det egentligen?

Om du har följt med i de senaste årens debatter och diskussioner kring energi och miljö har du förmodligen hört talas om begreppet grön el. Men vad är detta egentligen och vilken roll spelar det dig om elen är grön eller ej? Läs vidare så får du svaren på dessa frågor!

Vad är grön el?

Grön el kallas den elektricitet som genereras med hjälp av naturliga energikällor. De tre källor som många förknippar med detta begrepp är: sol, vind och vatten. Men det finns såklart även andra naturliga och förnybara energikällor utöver dessa tre. Allesammans har de dock den stora fördelen att de är bättre för miljön än till exempel olja och gas. Det är just denna egenskap som kännetecknar de gröna energikällorna – de skadar inte miljön genom att till exempel släppa ut växthusgaser i vår atmosfär.

Därför bör du välja el som produceras av gröna energikällor

Vilka fördelar finns det med att välja grön el, undrar du förmodligen? Det finns flera goda skäl att välja el som produceras av gröna energikällor framför de mindre miljövänliga alternativen. Till dessa fördelar hör att den:

  • Är renare och bättre för miljön. Den gröna energin är viktig för miljön eftersom den ersätter de energislag som förknippas med negativa effekter såsom att de skadar miljön. Grön energi utvinns från naturliga energikällor och är ofta såväl ren som förnybar. Detta innebär att den inte släpper ut några växthusgaser överhuvudtaget eller endast gör detta i en väldigt begränsad utsträckning.
  • Släpper ut mindre växthusgaser. Även om man tar hela energikällans livscykel i beaktande släpper de grönare energikällorna ut betydligt mindre växthusgaser än vad de fossila energislagen gör. Dessutom förgiftar de inte den luft som vi alla andas i samma utsträckning. Därmed är de inte bara bättre för vår planet utan även för oss människor och alla djur som andas luften här på Jorden.
  • Skapar mer stabila energipriser. En annan stor fördel är att de gröna energislagen kan skapa mer stabila energipriser. Detta då de ofta produceras lokalt och därmed inte påverkas av geopolitiska kriser, flaskhalsar i leverantörskedjor eller andra problem i vår omvärld som vi har fått se förverkligas under de senaste åren.