mediaredaktionen.se

Juridiken, Juristen, Advokaten – Rätt namn…

Inom juridiken finns en rad komplicerade namn, uttryck och begrepp. För många privatpersoner är det svårt att förstå skillnaderna. Här presenteras några av de vanligare begreppen kortfattat.

Juridiken och dess begrepp

 • Juridiken
  Juridik är ett samlingsbegrepp för allt inom lag och regler. Alla personer som jobbar med juridiken på ett eller annat sätt kan därmed titulera sig som jurist. Det går att studera juridik på högskolor och universitet över hela Sverige och detta är då ett mycket brett område vilket innebär att många utbildningar är specialiserade inom ett specifikt område. Att jobba med juridik kan liknas med att jobba inom ”byggsektorn”. Det är ett brett område med flera olika specialister – men där alla jobbar med samma breda långsiktiga mål.
 • Juristen
  En person som jobbar inom juridik kallas för jurist. Däremot är detta inte en skyddad titel vilket innebär att vem som helst kan välja att kalla sig för jurist. Detta på samma sätt som att vem som helst kan kalla sig för snickare – utan att varken ha utbildning eller certifieringar.
 • Advokaten
  Advokat är ett av de finaste yrkena inom juridiken. Det är även en skyddad titel vilket innebär att det finns specifika regler som måste vara uppfyllda för att en person ska få använda denna titel. Exempelvis måste personen blivit invald i Advokatsamfundet. Om personen missköter sitt jobb kan den även bli utröstad från samfundet vilket därmed innebär att personen inte längre får titulera som sig advokat.
 • Rättsligt ombud
  Ett rättsligt ombud är en person som hjälper en annan person (oftast åtalad) i rätten. Det kan alltså vara en privatperson likväl som en advokat.
 • Offentlig rätt
  Inom juridiken skiljer man på offentlig rätt och civilrätt. Offentlig rätt innefattar alla rättsliga frågor där ena parten är privat och andra parten är det allmänna (exempelvis staten). Inom detta område av juridiken hittas exempelvis straffrätt, miljörätt och folkrätt. Om en person anklagas för stöld kommer personen få en offentlig försvarare och frågan behandlas inom offentlig rätt.
 • Civilrätt
  Civilrätt är frågor/tvister mellan två privata aktörer. Även om gränsen inte alltid är extremt tydlig så brukar en jurist snabbt kunna se inom vilken kategori som ett ärende hamnar.

Källa: All information ovan är från juridiken.org, en blogg med fördjupande texter inom området.