mediaredaktionen.se

Så går en vårdnadstvist till

När och varför börjar en vårdnadstvist – och hur går den egentligen till? Man skulle kunna säga att själva tvisten börjar redan när två föräldrar separerar från varandra utan att man kommit överens när det kommer till vårdnaden av barnen. Därefter kan det fortsätta i flera steg, beroende på om man kommer överens eller inte. Läs mer här.

Första steget i en vårdnadstvist

När två föräldrar inte kan komma överens kring vårdnaden av dom gemensamma barnen kan det bli bekymmersamt – och en vårdnadstvist är mer eller mindre ett faktum. Det första, och i dom flesta fall bästa sättet att lösa detta är att själva försöka enas om en lösning som fungerar för båda parter. Man kan ta hjälp av en familjemedlem eller vän som får ge sin syn på saken och man kan även kontakta en jurist för att få ett skriftligt avtal.

Steg 2

Kommer man, trots samtal och försök, ändå inte överens är nästa steg i en vårdnadstvist vanligen att delta i samarbetssamtal hos familjerätten. Syftet är även här att föräldrarna ska komma överens men med hjälp av en tredje part som medlar mellan parterna. Kommer man överens i detta steg är det vanligt att man, med hjälp av familjerätten, ingår ett vårdnadsavtal.

Steg 3

Det tredje steget i en vårdnadstvist vill man naturligtvis undvika så långt det går. Det är alltså här ärendet går vidare till domstol och det är en lång och jobbig process för alla inblandade. Ibland kan det dock vara nödvändigt, till exempel om den enda föräldern slåss för att få ensam vårdnad för att den andra inte sköter sig eller för att det förekommer någon form av problematik hos den andra föräldern:

  • Alkoholmissbruk
  • Droger
  • Våld
  • Annan misskötsel

Det första mötet vid en vårdnadstvist i rätten går i regel ut på att dom behöver skaffa sig en utförlig bild av ärendet. Även här försöker man få föräldrarna att komma överens för att kunna avsluta tvisten men om det inte sker i det här steget heller är det slutligen rätten som kommer att besluta hur vårdnaden ska se ut och fördelas.

Socialtjänst, skola, förskola och andra närstående till barnen kan komma att blandas in för att man ska kunna göra en så bra bedömning som möjligt. När utredningen kring familjesituationen är klar kallar rätten till huvudförhandling, där beslutet kommer att meddelas och tvisten avslutas.