mediaredaktionen.se

Kamerabevakning – mer än bara bevakning

Kamerabevakning förknippas ofta med löpande bevakning av ett område eller en plats. Detta för att larmbolaget snabbt ska se om något intrång skett och därmed kunna skicka väktare till platsen. Men kameror ger mer säkerhet än så.

Minskar antalet stölder

Det är svårt att avgöra vilket resultat som kamerabevakning uppnår. Detta eftersom dess primära funktion är att avskräcka och att därmed brott aldrig sker. Även om det utförts A/B-studier så är det omöjligt att veta exakt vad kamerorna har stoppat för brott. Generellt anses i alla fall kamerabevakning minska stölder i butiker. Framförallt handlar det om snatteri och stölder av kunder men delvis även från de anställda.

Kamerabevakning tillsammans med larm skapar trygghet

Kamerabevakning ger även mer säkerhet för de anställda – i exempelvis en butik. Detta genom att kameror och övriga larm är sammankopplade. När larmet aktiveras kommer även larmoperatörerna direkt se vad som händer i de olika kameror som är uppmonterade. Med flera kameror kan operatörerna följa händelseutvecklingen även om personerna förflyttar sig från den plats där exempelvis överfallet påbörjades.

  • Tyst larm – larmoperatör ser vad som händer utan ljudlarm i lokalen
  • Övervakning – vid obehagliga situationer

Kamera med besöksräknare

Flera larmbolag har även funktionen ”besöksräknare” i de kameror som monteras upp. Det innebär att kameran vet exakt hur många som är inne i en lokal. De mest avancerade modellerna kan även spara rörelsemönster i butikerna för att därmed skapa statistik på olika flöden.

Ökar möjligheten att lösa brottet

Självklart ökar möjligheten att lösa ett brott om händelsen fångas på film. Detta även om de som utfört brottet har varit maskerade. Bland annat kan polisen få tydliga indikationer på var de ska söka efter spår och om rörelse- samt brottsmönstret liknar andra brott.

För att öka chansen att brottet ska bli löst är det viktigt att ha kamerabevakning med mycket skarp upplösning. Ett av Sveriges största larmbolag anger exempelvis att företag som valt att uppgradera till bättre kameror sett en ”markant skillnad” i antalet brott som blir lösta. Detta just eftersom små detaljer som annars varit svåra att urskilja kan bli betydligt tydligare på dessa filmer. Därmed ges även möjlighet att zooma in tydligare på filmen för att lyfta fram enskilda små detaljer.

Kan kompletteras med dim-, ljud- och ljuslarm

Flera larmbolag har även kompletterande tjänster som kan öka säkerheten ytterligare. För även om ett företag har kamerabevakning kan inbrott trots allt ske. Genom att exempelvis ha dimlarm kommer ett rum att fyllas med tjock dimma på några sekunder vid inbrott. Det kan även kompletteras med högt ljud och skarpt ljus. Allt för att försvåra för stöld fram till att väktare och polis tagit sig till platsen.