mediaredaktionen.se

När behövs en specialiserad advokat?

En specialiserad advokat behövs när spetskompetens efterfrågas inom ett ämne. Med andra ord när allmänna juridiska kunskaper inte räcker för att möta kundens behov. Ett par exempel nedan visar detta:

Spetskompetens vid vårdnadstvister

Vårdnadstvister hamnar inom familjerätten. Det betyder att en specialiserad advokat mot familjerätt bör eftersökas för att så bra hjälp ska ges som möjligt. Vid enklare arvsfrågor, testamenten och avtal kan de flesta advokater erbjuda hjälp. En vårdnadstvist är däremot en mycket komplicerad konflikt som ofta kräver spetskompetens.

Med en advokat går det att få hjälp med:

  • Skilja på etisk rätt och juridisk rätt
  • Skilja på känslor och fakta
  • Ta fram bevis som påvisar att personen har rätt
  • Förklara hur en vårdnadstvist genomförs

Specialiserad advokat vid felaktiga fodringar

Om ett företag (eller privatperson) får en felaktig faktura är det viktigt att den fakturan bestrids. Om de som skickat fakturan anser att de har rätt att få in skulden kan de däremot gå till domstolen för att få rätt i frågan.

När det kommer till fodringar kan en specialiserad advokat inom fordringsrätt anlitas. Ofta har dessa jurister spetskompetens inom företagsekonomi och avtalsrätt. Oavsett kan de hjälpa till att bestrida fakturorna på ett korrekt sätt och bistå vid eventuella förhandlingar i domstolen.

Specialinriktning mot asylrätt

När en ansökan om uppehållstillstånd skickas in är det Migrationsverket som avgör om personen får stanna eller inte. Vid ett avslag kan däremot en advokat kopplas in och avslaget överklagas. Det innebär att person som söker asyl, tillsammans med advokaten, ser över de punkter som Migrationsverket lyft upp i svaret och motsäga dessa. Det behöver därmed bevisas att Migrationsverket har genomfört ett felaktigt beslut utifrån den information de haft tillgång till.

Advokaten kan söka upp ny information eller påtala att den information som finns tillgänglig bör tolkas på ett annat sätt.

Även här finns alltså fördelar i att välja en specialiserad advokat inom det gällande ämnet. I detta fall alltså asylrätt.

Måste specialiserad advokat alltid anlitas???

Nej, det finns både allmänna advokater samt specialiserade. Om en specialiserad advokat behövs eller inte beror främst på uppdragets omfattning och hur komplext det antas vara. Det kan liknas med hur en privatperson agerar när hemmet ska renoveras. Är det allmänna byggnationer som ska ske anlitas en snickare – men är det K-märkta byggnader som ska byggas om behövs någon med spetskompetens…