Mediaredaktionen.se

Jobba som konsulterande arbetsterapeut – vad det innebär

För den arbetsterapeut som värdesätter flexibilitet och möjligheten till en varierande arbetsmiljö kan arbete på konsultbasis vara ett bra alternativ till fast anställning. En arbetsterapeutkonsult kan vara anställd via ett bemanningsföretag eller fakturera bemanningsföretaget.

För den som är ny inom i egenskap av konsult som arbetsterapeut kan administrationen gällande bokföring och liknande vara avskräckande, men faktum är att det inte behöver vara svårt. Många bemanningsföretag erbjuder, utöver anställning via bemanningsföretaget, hjälp med det administrativa genom andra fullservicebolag om arbetsterapeuten vill fakturera genom eget bolag.

Skillnader mellan ordinarie anställning och konsultarbete för arbetsterapeuter

Arbetet med patienter skiljer sig naturligtvis inte åt – oavsett anställningsform förväntar sig patienter legitimerade arbetsterapeuter med hög kompetens och ett professionellt bemötande. Skillnaderna är dock tydliga när det gäller andra saker, som:

  • Flexibilitet. Eftersom uppdrag kan skilja markant i tid är det viktigt att vara flexibel som konsulterande arbetsterapeut. Uppdrag är vanligen mellan tre månader och ett halvår, men de kan också vara kortare. En konsult behöver vara redo att anpassa sig till nya rutiner och arbetsmiljöer, men denna variation nämns ofta som en av de stora fördelarna med konsultarbete. Förmågan att anpassa sig anses gynnsam från framtida arbetsgivares perspektiv.
  • Frihet. När en arbetsterapeutkonsult är anställd via ett bemanningsföretag kommer oftast en viss frihet vad gäller val av uppdrag.
  • Ersättning. Ersättningen för konsulter är vanligen högre än för ordinarie anställda. Detta drivs till viss del av de två ovan nämnda punkterna. Med friheten och flexibiliteten som konsultarbetet medför kommer också möjligheten att acceptera obekväma arbetstider eller uppdrag i glesbygd. Detta påverkar lönenivån i positiv riktning.
  • Mindre administration. Konsulter utför ofta mindre administrativt arbete och behöver till exempel ofta inte delta i samtliga möten. Detta gör att mer tid frigörs till att faktiskt ta emot patienter.
  • Resor och boende. Det är inte ovanligt att uppdrag befinner sig på annan ort, vilket innebär att resor och boende måste organiseras. Detta hjälper vanligtvis bemanningsföretaget till att ordna.

Sammanfattningsvis är konsultarbete definitivt inte för alla, och även för de arbetsterapeuter som föredrar denna typ av arbete är det inte alltid optimalt. Till exempel är vissa perioder i livet mindre flexibla, vilket är värt att ta hänsyn till. Vad som dock kan fastställas är att konsultarbete är mycket uppskattat hos arbetsgivaren, samt en typ av arbete som bidrar till både personlig och professionell utveckling.